USCF

USCF CCT National conference Klerruu Iringa April 2019

USCF New Leaders 2019/2020

Ask Dkt. Elimikisa Cheyo – Mwenyekiti wa CCT akiwaombea Mchg. Sifuni na Mke wake baada ya kuingizwa kazini (Chaplain wa Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu – Mkwawa) . Aliyesimama ( mwenye MIC) ni Mchg. Daud Kalinga – Mkurugenzi wa Missions na Uinjilisti CCT. Tarehe 26/5/2019