Upload Your personal Particular
1. Jina
Picha (Passport Size)
Jina la Kwanza
Jina la Katikati
Jina la Mwisho
Majina ya Zamani (Kama ni Tofauti na ya Sasa)

2. Kuzaliwa
Tarehe ya Kuzaliwa
Mahali
Mji/Wilaya
Mkoa
Uraia
Namba ya Passport

3. Kazi
Tarehe ya Kuajiriwa
Kazi yako Wakati Unaajiriwa
Tarehe Ulipoanza Kazi
Kazi yako Kwasasa
Mahali ambapo Ajira Ilifanyika

4. Makazi
Sehemu Unayokaa Kwasasa
Mtaa/Barabara
Namba ya Nyumba
Anwani ya Kudumu

5. Kuhusu Ndoa
Hali ya Ndoa
Jina la Mme/Mke
Una Watoto?
Majina ya WatotoTarehe ya Kuzaliwa

6. Ndugu Zako (Next of Kin)
JinaAnuani

7. Kuajiliwa (Mahali Ulipowahi Kufanya Kazi)
MahaliKaziTareheSababu ya Kuacha